Заминаващи

09:30 ВИДИН Сектор 38
09:30 ВАРНА Сектор 7
10:00 СВ.ВЛАС Сектор 23
10:00 ЕЛХОВО Сектор 27
10:00 КЪРДЖАЛИ Сектор 34
10:00 ПЛОВДИВ Сектор 6
10:25 СЛ.БРЯГ Сектор 26
10:30 МОМЧИЛГРАД Сектор 35
10:30 РУСЕ Сектор 9
10:30 ПЕТРИЧ Сектор 29

Заминаващи в следващите: 1 2 4 8 12часа

Пристигащи в следващите:

09:15 ЛОВЕЧ Сектор
09:15 ЛОМ Сектор
09:20 МОМЧИЛГРАД Сектор
09:22 ПЕТРИЧ Сектор
09:28 СЛИВЕН Сектор
09:30 ТРОЯН Сектор
09:30 БЪРДАРСКИ ГЕРАН Сектор
09:35 ЯМБОЛ Сектор
09:45 КРУМОВГРАД Сектор
09:47 ГАБРОВО Сектор

Пристигащи в следващите: 1 2 4 8 12часа