Заминаващи

05:30 ВАРНА Сектор 7
06:30 СИЛИСТРА Сектор 9
06:40 ПЕТРИЧ Сектор 29
07:00 БУРГАС Сектор 23
07:00 ЛОМ Сектор 36
07:30 ВАРНА Сектор 8
08:00 ДУЛОВО Сектор 9
08:00 СЛ.БРЯГ Сектор 23
08:00 СМОЛЯН Сектор 35
08:10 ПЕТРИЧ Сектор 29

Заминаващи в следващите: 1 2 4 8 12часа

Пристигащи в следващите:

05:21 ВАРНА Сектор
07:20 ОДЕСА Сектор
07:20 КУБРАТ Сектор
07:45 КОЗЛОДУЙ Сектор
07:50 МОНТАНА Сектор
08:03 Г.ДЕЛЧЕВ Сектор
08:10 ВАРНА Сектор
08:20 ДРАГАНА Сектор
08:21 СЛИВЕН Сектор
08:30 СТРУМИЦА Сектор

Пристигащи в следващите: 1 2 4 8 12часа