Как ще получа билета си

Потребителят получава закупения билет на гише Информация на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД.

Адрес:
Бул. “Кн. Мария Луиза” №100

Телефони: +359-2-813-3202; +359-2-813-3232

Електронна поща: info@centralnaavtogara.bg

Билетът се получава не по късно от 15 (петнадесет) минути преди часа за отпътуване на автобуса, за който е закупен билета, само срещу номер на билета, номер на транзакцията и имената на пътуващия.

Служителят на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД има право да откаже предаване на билета, ако не му се предостави най-малко следната информация:

1) Номер на билета и имена на пътуващия или

2) номер на транзакцията и имена на пътуващия.

Всяко лице, на което му е известно тази информация, се счита за упълномощено да получи автобусния билет.

Потребителят има възможност да промени или откаже избрания от него автобусен билет до момента на потвърждаване на плащането. След потвърждаване на плащането анулиране или презаверка на автобусния билет се извършва само на касите/информация на „ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА“ АД, при условията на Превозвача – страна по Договора и съгласно неговата политика.